Dutchbatter krijgft een schadevergoeding wegens trauma en PTSS

Een oud-Dutchbatter die in 1995 aanwezig was       bij de val van de Srebrenica-enclave, moet een schadevergoeding       krijgen van de overheid omdat hij destijds een trauma heeft       opgelopen.

Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter       op militair ambtenarenrecht, maandag geoordeeld.

Hoeveel geld de oud-Dutchbatter krijgt, is nog niet duidelijk. De       minister moet daarover binnen 3 maanden een besluit nemen.

   
Volgens de CRvB heeft de toenmalige minister van Defensie zijn       zorgplicht na de missie geschonden door de Dutchbatter onvoldoende       nazorg te geven. Zo zijn de militairen na hun uitzendingsperiode 8       weken zonder enige vorm van zorg met vakantie gestuurd.

De uitspraak is niet alleen belangrijk voor de betreffende       militair Dave Maat. ”Het schept een juridisch kader, ook voor       toekomstige missies, hoe Defensie moet omgaan met de nazorg”,       zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops maandag.

Aanzienlijk bedrag

De uitspraak betekent niet dat iedere militair recht heeft op een       schadevergoeding. Maar militairen die een posttraumatische       stressstoornis hebben opgelopen, mogelijk wel. De minister van       Defensie moet in hun gevallen aantonen dat de Staat niet       tekortgeschoten is in de zorgplicht, aldus Knoops.

De advocaat zei het te betreuren dat het zo ver heeft moeten       komen. ”Dit speelt ook in andere landen, maar daar is het veel       meer binnenskamers geregeld. Dit was niet nodig geweest”, zei       Knoops.

Knoops wilde nog geen uitspraak doen over de hoogte van het       schadebedrag, alleen dat dit heel aanzienlijk zal zijn. Het gaat       daarbij niet om duizenden euro’s, maar om een veel hoger bedrag.

”Het leven van iemand die 10 jaar heeft moeten procederen, ziet       er anders uit dan dat van iemand die dit niet hoeft.”

Zorg achteraf

De advocaat zei nog dat heel veel Dutchbatters niet tevreden zijn       over de zorg achteraf. Dat blijkt volgens Knoops uit een eerder       afgenomen enquête van de militaire vakbond ACOM onder ongeveer 300       Dutchbatters, circa 10 procent van het totale aantal. Van hen zei       95 procent dat de nazorg onder de maat was, aldus Knoops.

De CRvB vindt dat in het geval van Maat de zorg tijdens de missie       wél goed was, maar daarna niet. De manschappen waren voldoende       opgeleid en getraind en het materieel was op orde toen de      Dutchbatters naar het oorlogsgebied vertrokken, aldus de CRvB.

Minister

Maat werd van 20 januari tot 24 juli 1995 als pionier-verkenner       van Dutchbat 3 uitgezonden naar Srebrenica in het voormalige       Joegoslavië. Bij de val van de enclave liep hij een trauma op,       onder meer doordat een mortiergranaat vlakbij hem insloeg. Doordat       adequate zorg uitbleef, lijdt de man nu aan een blijvende       posttraumatische stressstoornis (PTSS).

De minister vond dat hij niet verantwoordelijk was en wees daarom       een in 2000 ingediende eis tot schadevergoeding af. Eerder gaf de       rechtbank in Den Haag de militair al gelijk.

Het ministerie van Defensie is ”tevreden” met de uitspraak,       liet een woordvoerder maandag weten.

Vakbond

De ACOM reageerde “erg blij”. De militaire vakbond heeft de       oud-militair sinds 2000 bijgestaan in de gerechtelijke procedure.       Volgens voorzitter Jan Kleian van de ACOM beschouwt zijn bond deze       zaak als een soort proefproces. De ACOM kent nog ”enige       tientallen” veteranen met soortgelijke klachten.

Kleian wijst erop dat sinds de missie in Srebrenica veel is       veranderd. ”Het is een goede leerschool voor Defensie en de       politiek geweest.” Destijds stond de nazorg volgens hem nog in de       kinderschoenen. Daarna is op dit gebied veel verbeterd, aldus       Kleian.

 

Bron: http://www.nu.nl/binnenland/3379690/dutchbatter-recht-schadevergoeding-wegens-trauma.html

Home

Letselschade in het leger, het zal je maar overkomen!

Specialisten op het gebied van de letselschade adviseren u gratis zes dagen per week tot 21.00 ’s avonds.

  • Gratis advies en begeleiding van uw zaak.
  • Gratis second opinion.
  • Zeer ervaren specialisten met kennis van het leger.
  • Bereikbaar tot 21.00 ’s avonds
  • Wij bezoeken u ook thuis
  • Wij behandelen uw zaak zelf dus geen makelaar in letselschade dossiers
  • No cure no pay mag/kan maar is zelden nodig.
  • U kunt bellen met tevreden klanten. Ontevreden klanten hebben we (tot nu toe) niet.
Letselschade bij de Landmacht
Het zal je maar gebeuren letselschade bij de Landmacht.
 
U bent gevallen tijdens een oefening en heeft letselschade opgelopen buiten uw schuld om.
 
Kunt u deze schade op uw werkgever verhalen?
 
Bel ons vrijblijvend; de specialisten op het gebied van de letselschade Tel: 030-8901346

Militairen worden structureel gepest

Met name vrouwen worden structureel gepest in het leger!
Een groot deel van het personeel heeft last van pesterijen, ongewenste sexuele aandacht, lichamelijk geweld, intimidatie en pesterijen.

Niet zelden leidt dit tot een post traumatische stress stoornis. We noemen dit een PTSS en hier dient acute behandeling plaats te vinden.

Wat te doen bij een trauma-pesten-mishandeling e.d in het leger?
Behandeling geschiedt via een psycholoog die EMDR kan toepassen om van de klachten af te komen. Een aantal goede geprekken met een psychiater doen ook wonderen. Schroom u niet want ook bikkels kunnen een trauma oplopen.

Tevens blijken veel militairen tijdens de opleiding een trauma op te lopen. De manier waarop diverse opleidingen nog structureel ontgroenen-opleiden werkt dit deels in de hand. “Voordoen is immers nadoen”, en het is dan moeilijk om grenzen te trekken zeker omdat de grens van psychische belastbaarheid natuurlijk persoonsafhankelijk is.

Tot slot zal ook verveling een rol spelen. Is de militair nog werk aan het werk of mag hij, mede door de bezuinigingen, niets meer doen? Als je aan de verveling niets doet zal het percentage pesterijen met de daarbij behordende ontsporingen navenant toenemen.

Gewonden militairen en een dode bij ongeval met legertruck op A2

Op de a-2 reed een vrachtwagen achterop een legertruck afkomstig uit de kazerne in Weert. Er zijn 5 zwaar gewonden militairen. Er raakten 3 personen auto’s bij het ongeval betrokken en  in totaal raakten 16 personen gewond. Korperaal Christiaan Kakisina (35) kwam om het leven.

Het betrof hier een viertonner van  het opleidingscentrum KMS te Weert.  Op het terrein van de Horne Kazerne is een crises centrum ingericht.

In ieder geval kunnen ongeacht de aansprakelijkheid alle inzittenden van de viertonner dekking krijgen op de verzekering van de vier tonner. Defensie zal deze wel collectief hebben verzekerd en de inzittenden zijn automatisch verzekerd middels de schuldloze derdenregeling.

Een grote tragedie voor alle betrokkenen.

Bron Limburger Dagblad

Grote afbeelding

Grens procederen sector kanton is bijgesteld tot € 25.000,-

Grens procederen sector kanton is bijgesteld tot  € 25.000,-

De competentiegrens van de sector kanton is omhoog getrokken per 1 juli 2011.

Het is dus niet meer nodig om een advocaat in te schakelen in vorderingen tot  € 25.000,-

Aan de andere kant bent u wel behoorlijk wat meerkosten kwijt als u uw gelijk wilt halen.

Zaken met betrekking tot een consumentenkrediet tot € 40.000,- lopen voortaan ook via de sector kanton. Denk hierbij aan geldleningen.

Resteert zaken m.b.t. arbeid, huur en koop, een collectieve arbeidsovereenkomst of vut-huur-agentuur-overeenkomst.

Grif = te betalen griffiegeld

Politiemissie in Afghanistan is begonnen

De eerste groep militairen en burgers zijn op 15 juni in Kunduz aangekomen. Het betreft in eerste instantie met name Landmachtmilitairen en Marchaussees.

De temperatuur ligt op 40 graden in de schaduw en 60 graden in de zon. Het is de vraag of dit goed gaat met onze kaaskoppen.

Legerletsel raadt onze militairen en burgers dan ook aan om zouttabletten op de man te hebben alsmede voldoende water. Contact onderling dient dusdannig te zijn dat er sprake is van een check Buddy systeem.

Het is natuurlijk de vraag hoe Defensie straks omgaat met mogelijke gewonden. Helaas is het onze ervaring dat er binnen het Defensie weinig ruimte is voor werknemers met een handicap. Haal je de VIT test niet dan kan je een groot operationeel probleem hebben zeker als je leidinggevende geen begrip heeft voor je beperkingen. Opmerkelijk is dat Defensie in tegenstelling tot een andere groep ambtenaren namelijk de politieagenten geen goede voorzieningen hebben voor arbeidsongeschikte militairen.

Corrigeer mij graag als ik het fout heb maar er is geen ongevallenverzekering, geen smartengeldregeling bij blijvende invaliditeit en Defensie is niet verzekerd voor letselschade. Bij de Politie heeft de heer Terlingen (oprichter van deze site) al eens met succes € 136134,- euro aan smartengeld verhaald voor een politieagent die letselschade had door een ongeval. In die tijd was het verzekerd bedrag fl. 300.000,- vandaar dit vreemde bedrag in euro’s. Het Korp Commandotroepen, de Luchtmobiele Brigade maar ook het Korps Mariniers alsmede alle andere cursisten die meedoen aan een zware opleiding zouden in ieder geval gedurende de gevaarzettende periode een passende dekking moeten hebben bij letselschade.

Rode Baret komt bij Vakol opleiding om het leven!

Bij de Vakol opleiding is een jonge militair in opleiding om het leven gekomen. De betreffende militair werd fysiek aangepakt en kreeg iets later een hersenbloeding.

Het kan zo zijn dat de betreffende militair al behept was met een beperking waardoor hij ook bij een ander geweldscontact (buiten het leger) een hersenbloeding zou kunnen hebben gehad doch aan de andere kant is het ook goed mogelijk dat een verkeerde klap hem op deze manier van het leven heeft beroofd.

Defensie doet uitgebreid onderzoek en de verslagenheid onder de resterende Vakol kader leden is groot. Er is ondersteuning ingezet om hen te begeleiden maar de opleiding gaat door.

Een ongeluk zit tijdens een opleiding in een klein hoekje maar dit is toch echt een aspect waarbij het Korps bepaalt hoe ver een instructeur mag gaan. Dat hier het laatste woord nog niet over is gezegd moge duidelijk zijn.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte.

Uitgezonden militairen kunnen niet naar huis bij ziekte geliefde

De 2e kamer is bezig met het probleem dat alleen getrouwde militairen het recht hebben om terug te keren naar Nederland als er iets aan de hand is met hun geliefde zoals ernstige ziekte. Dit lijkt ons een terechte zaak die gelijk gecorrigeerd dient te worden.