Leger Nieuws

Militairen worden structureel gepest

Met name vrouwen worden structureel gepest in het leger!
Een groot deel van het personeel heeft last van pesterijen, ongewenste sexuele aandacht, lichamelijk geweld, intimidatie en pesterijen.

Niet zelden leidt dit tot een post traumatische stress stoornis. We noemen dit een PTSS en hier dient acute behandeling plaats te vinden.

Wat te doen bij een trauma-pesten-mishandeling e.d in het leger?
Behandeling geschiedt via een psycholoog die EMDR kan toepassen om van de klachten af te komen. Een aantal goede geprekken met een psychiater doen ook wonderen. Schroom u niet want ook bikkels kunnen een trauma oplopen.

Tevens blijken veel militairen tijdens de opleiding een trauma op te lopen. De manier waarop diverse opleidingen nog structureel ontgroenen-opleiden werkt dit deels in de hand. “Voordoen is immers nadoen”, en het is dan moeilijk om grenzen te trekken zeker omdat de grens van psychische belastbaarheid natuurlijk persoonsafhankelijk is.

Tot slot zal ook verveling een rol spelen. Is de militair nog werk aan het werk of mag hij, mede door de bezuinigingen, niets meer doen? Als je aan de verveling niets doet zal het percentage pesterijen met de daarbij behordende ontsporingen navenant toenemen.

Rode Baret komt bij Vakol opleiding om het leven!

Bij de Vakol opleiding is een jonge militair in opleiding om het leven gekomen. De betreffende militair werd fysiek aangepakt en kreeg iets later een hersenbloeding.

Het kan zo zijn dat de betreffende militair al behept was met een beperking waardoor hij ook bij een ander geweldscontact (buiten het leger) een hersenbloeding zou kunnen hebben gehad doch aan de andere kant is het ook goed mogelijk dat een verkeerde klap hem op deze manier van het leven heeft beroofd.

Defensie doet uitgebreid onderzoek en de verslagenheid onder de resterende Vakol kader leden is groot. Er is ondersteuning ingezet om hen te begeleiden maar de opleiding gaat door.

Een ongeluk zit tijdens een opleiding in een klein hoekje maar dit is toch echt een aspect waarbij het Korps bepaalt hoe ver een instructeur mag gaan. Dat hier het laatste woord nog niet over is gezegd moge duidelijk zijn.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte.

Uitgezonden militairen kunnen niet naar huis bij ziekte geliefde

De 2e kamer is bezig met het probleem dat alleen getrouwde militairen het recht hebben om terug te keren naar Nederland als er iets aan de hand is met hun geliefde zoals ernstige ziekte. Dit lijkt ons een terechte zaak die gelijk gecorrigeerd dient te worden.