Politiemissie in Afghanistan is begonnen

De eerste groep militairen en burgers zijn op 15 juni in Kunduz aangekomen. Het betreft in eerste instantie met name Landmachtmilitairen en Marchaussees.

De temperatuur ligt op 40 graden in de schaduw en 60 graden in de zon. Het is de vraag of dit goed gaat met onze kaaskoppen.

Legerletsel raadt onze militairen en burgers dan ook aan om zouttabletten op de man te hebben alsmede voldoende water. Contact onderling dient dusdannig te zijn dat er sprake is van een check Buddy systeem.

Het is natuurlijk de vraag hoe Defensie straks omgaat met mogelijke gewonden. Helaas is het onze ervaring dat er binnen het Defensie weinig ruimte is voor werknemers met een handicap. Haal je de VIT test niet dan kan je een groot operationeel probleem hebben zeker als je leidinggevende geen begrip heeft voor je beperkingen. Opmerkelijk is dat Defensie in tegenstelling tot een andere groep ambtenaren namelijk de politieagenten geen goede voorzieningen hebben voor arbeidsongeschikte militairen.

Corrigeer mij graag als ik het fout heb maar er is geen ongevallenverzekering, geen smartengeldregeling bij blijvende invaliditeit en Defensie is niet verzekerd voor letselschade. Bij de Politie heeft de heer Terlingen (oprichter van deze site) al eens met succes € 136134,- euro aan smartengeld verhaald voor een politieagent die letselschade had door een ongeval. In die tijd was het verzekerd bedrag fl. 300.000,- vandaar dit vreemde bedrag in euro’s. Het Korp Commandotroepen, de Luchtmobiele Brigade maar ook het Korps Mariniers alsmede alle andere cursisten die meedoen aan een zware opleiding zouden in ieder geval gedurende de gevaarzettende periode een passende dekking moeten hebben bij letselschade.

Comments are closed.