Militairen worden structureel gepest

Met name vrouwen worden structureel gepest in het leger!
Een groot deel van het personeel heeft last van pesterijen, ongewenste sexuele aandacht, lichamelijk geweld, intimidatie en pesterijen.

Niet zelden leidt dit tot een post traumatische stress stoornis. We noemen dit een PTSS en hier dient acute behandeling plaats te vinden.

Wat te doen bij een trauma-pesten-mishandeling e.d in het leger?
Behandeling geschiedt via een psycholoog die EMDR kan toepassen om van de klachten af te komen. Een aantal goede geprekken met een psychiater doen ook wonderen. Schroom u niet want ook bikkels kunnen een trauma oplopen.

Tevens blijken veel militairen tijdens de opleiding een trauma op te lopen. De manier waarop diverse opleidingen nog structureel ontgroenen-opleiden werkt dit deels in de hand. “Voordoen is immers nadoen”, en het is dan moeilijk om grenzen te trekken zeker omdat de grens van psychische belastbaarheid natuurlijk persoonsafhankelijk is.

Tot slot zal ook verveling een rol spelen. Is de militair nog werk aan het werk of mag hij, mede door de bezuinigingen, niets meer doen? Als je aan de verveling niets doet zal het percentage pesterijen met de daarbij behordende ontsporingen navenant toenemen.

Comments are closed.