Letselschade in het leger

U heeft een ongeluk gehad in het leger en wilt weten of u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen?

Ongelukkken in het leger zijn helaas zo gebeurd. Denkt u maar eens aan:

Landmacht:

 • Een ongeluk tijdens uw opleiding? Denk hierbij aan opleding Korps Commandotroepen- opleiding Lucht Mobiele Brigade
 • Een verkeersongeval gehad met een van de militaire voertuigen?
 • Uit de touwbaan gevallen doordat een van de kabels brak?
 • Bielzenmars gehad in het donker met bepakking?
 • Terug van uitzending met een dikke post traumatische stress stoornis (PTSS)

Marine:

 • Opleiding bij de Marine, lopen met een anker of zware bepakking bij extreme vermoeidheid
 • U valt van een toestel af, raakt bekneld met uw hand in een machine
 • Tijdens het duiken krijgt u ademsnood door niet werkende apparatuur
 • Uw buddy maakt een fout waardoor u letsel oploopt
 • Bij het KIM valt u op de grond tijdens het ongewapend vechten en er lag geen mat.

Luchtmacht:

 • Tijdens de opleiding komt u buiten uw schuld ten val.
 • U loopt gehoorschade door extreem lawaai
 • U loopt vegetatieve klachten op door blootstelling aan toxische stoffen
 • RSI doordat u aantoonbaar teveel en te lang moest werken met een muis zonder onderbrekingsprogramma.

Risicoaansprakelijkheid

Het is niet altijd zo dat u bij een ongeluk klakkeloos uw werkgever aansprakelijk kunt stellen. Het zou een ieder duidelijk zijn dat een beroepsmilitair die bij de luchtmobiele brigade gaat werken een verhoogd risico heeft op het krijgen van een ongeluk. Het is in een dergelijke situatie de vraag of de werkgever de gevaarlijke/ gevaarzettende situatie (gemakkelijk) had kunnen voorkomen.  Aan de andere kant is het natuurlijk te gek voor woorden dat de beroepsmilitair die buiten zijn schuld ten val komt doordat het touw van de hoge touwbaan breekt, geen recht zou hebben op vergoeding van zijn schade.  Het gevolg immers van zijn beperkingen kan zijn dat hij niet meer operationeel inzetbaar is, de FIT (Fysieke Inspannings Testen) of de DCP (Defensie Conditie Proef) niet meer haalt en uiteindelijk eindigt met “eervol ontslag”. Deze militair zal met zijn beperkingen vervolgens in het burger maar een passende baan dienen te zoeken.  Helaas blijkt geregeld dat het leger zijn verantwoording in deze niet geheel neemt.