Video legerletsel

Dat het leger zijn uitdagingen kent zal een ieder begrijpen. Als je jong bent dan kijk je nergens naar en is er alleen die baret die telt.

Dat de oefeningen bij leger en landmacht niet geheel ongevaarlijk zijn mag u wel duidelijk zijn uit de volgende filmpjes welke op de diverse sites van legeronderdelen te vinden zijn.

Bijv. op de website van het Korps Commandotroepen.

De jongens in de opleiding lopen langdurig een bielzenmars. Ze hebben dan slechts een paar uur in de hele week geslapen en geregeld valt er dan ook iemand. Logisch dat zware fysieke onderdelen in een dergelijke opleiding worden gestopt maar als er dan iemand valt en zwaar letsel  oploopt, neemt het Korps dan ook zijn verantwoording voor een correcte afwikkkeling van de letselschade van deze cursist?

Bielzenmars Korps Commandotroepen

Fris zijn de cursisten tijdens een opleiding aan het eind van de week niet meer.

Dit is een opname van de cursisten net voor de inhuldiging waar zij de baret krijgen. Ze zitten hier in het leslokaal hun wapens te poetsen. Echter in de ECO zitten deze jongelui er aan het einde van de meeste weken zo bij en zeker in een winter ECO waarbij de leerlingen van minus 15 in een leslokaal gestopt worden van plus 20 graden. Leerlingen worden dan op de meest creatieve manier wakker gehouden. In de tijd waarin de schrijver de opleiding deed moest je op de tafels staan, uit het raam hangen met je hoofd of op de balk gaan zitten. Prima voor de karaktervorming en dikke humor maar wat als er iemand valt en letsel oploopt. Wie neemt dan zijn verantwoording?

please install flash
please install flash